Vedtægter

Foreningens vedtægter er de spilleregler, som driftsfællesskabet fungerer under. Det er altså regler for, hvordan foreningen skal drives. Vedtægterne regulerer bl.a. forholdene omkring ejerforeningens ledelse, regnskab, revision, vedligeholdelse af ejendommene og udgiftsfordelingen blandt lejlighedsejerne.