Navneskilt

Der må sættes et ’Reklame nej tak’ skilt på fra Post Danmark. Vi gør opmærksom på at man selv skal rette henvendelse til Post Danmark, hvis man vi tilmelde sig ordningen.

Der henvises til Post Danmark på følgende link:

http://www.postdanmark.dk/da/nej-tak-til-reklamer/Sider/reklamer-nej-tak.aspx

Anden opklæbning og ændringer af postkassen vil blive betragtet som hærværk, og fronten/delene vil blive skiftet for ejerens regning.