Indboforsikring

Hvis der opstår en skade i din bolig, skal du have en personlig indboforsikring for at få dækket skaden på dine ting. Ejerforeningens bygningsforsikring dækker ikke dit indbo, men kun eventuelle skader på ejendommen. 

Hvis din bolig bliver skadet af eksempelvis vand eller brand, er det også din indboforsikring, som skal dække udgifter til en midlertidig bolig (genhusning), mens skaderne udbedres. Det er derfor meget vigtigt at have eller tegne en indboforsikring, når du flytter ind.